Dr. Bacilová
Hry pro děti Tipy a triky

Dr. Bacilová – hra pro malé výzkumníky

V laboratoři slovutné doktorky Bacilové se každý mladý laborant může něčemu přiučit. Dr. Bacilová ale práci nestíhá. Pokud jí děti pomohou s některými vědeckými úkoly, jistě si vyslouží její uznání. A kdo ví, zda to nenastartuje touhu stát se slavným výzkumníkem?

Příprava laboratoře

Nejprve dejte všechny bacily, kromě fialového superbacilu, do velké Petriho misky, kterou umístíte doprostřed stolu. Každý hráč obdrží malou Petriho misku, ve které bude pinzetou provádět výzkum přesně podle zadání. Zamíchejte karty úkolů a celý balíček dejte obrázky dolů vedle velké Petriho misky.

 rodinná hra

Nejmladší hráč otočí první kartu s obrázkem vědeckého úkolu, podle kterého všichni vybírají bacily a přemisťují je do své misky. Bacily, které nejsou v zadání výzkumu zobrazené, musejí hráči nejdříve vyzkoumat a až poté je najít v Petriho misce a přemístit k sobě. Komu se to povede správně jako prvnímu, zvolá: „Heuréka“!
Vítězí ten, který jako první splní správně 5 úkolů.

Pozor: vyznat se v bacilech není tak jednoduché. Jednak jsou různě barevné, ale mají i různé tvary! Jak se hráči snaží pinzetou nabrat ten svůj, bacily v misce doslova ožijí a míhají se před očima. Hráči musí mít na paměti, že pracují v přísně sterilním prostředí! To znamená, že se v žádném případě nesmí bacilů dotýkat rukama. Pokud by jim některý náhodou spadl na stůl, musí ho opatrně pinzetou sebrat. Žádný bacil nesmí zůstat na stole a znečišťovat laboratorní prostředí.

Další varianty, jež hru trochu ztíží, jsou:

– Varianta: Fialový superbacil

Již při přípravě laboratoře umístěte fialový superbacil k ostatním do velké misky. Během hry může hráč superbacil přidat do misky souseda po levé ruce. Pokud někomu zbyde fialový bacil na konci hry, musí odevzdat jednu svoji vyhranou kartu. Zároveň nesmí zvolat: „Heuréka“!, dokud se bacilu nezbaví tím, že ho předá hráči po své levici.

– Varianta: Sabotáž

Hráči přidávají bacily do misek svých soupeřů tak, aby jim bránili úkol sestavit.

Hra Dr. Bacilová, kterou na trh uvádí společnost ADC Blackfaire Ent., je určena pro děti od 8 let. Jeden výzkumný úkol trvá obvykle cca 15 min. Hra je tedy velmi dynamická, opravdu zábavná a děti si s ní užijí spoustu legrace. Rozvíjí logické myšlení, postřeh, pečlivost, jemnou motoriku i schopnosti taktizovat a kombinovat. Pokud děti pozvou ke hraní rodiče nebo prarodiče, bude o skvělou zábavu pro celou rodinu postaráno. Doporučená cena 629,-.