Tipy a triky

5 tipů jak vybrat dobrou mateřskou školku pro vaše dítě

zdroj: shutterstock.com
zdroj: shutterstock.com

Nástup do mateřské školy je velkým životním předělem pro dítě i rodiče. Každý rodič chce pro své dítě to nejlepší. Proto, aby mohl rodič s klidným pocitem, že zanechává dítě v dobrých rukou, odejít do práce, je třeba pečlivě vybrat mateřskou školu. Tento výběr není právě jednoduchý, hraje při něm roli velké množství neznámých.

Získání základních informací

Nejlepším zdrojem informací jsou zkušenosti ostatních rodičů, jejichž dítě již některou z okolních školek navštěvuje. Rodiče starších dětí vám poreferují o přístupu učitelek i o programu dětí ve školce. Nelze se však spoléhat pouze na tento zdroj informací, protože každému přeci jen vyhovuje něco jiného.

Další informace naleznete na internetových stránkách školek, kde jistě najdete i pozvání na den otevřených dveří. Právě na dni otevřených dveří se můžete blíže seznámit s prostředím školky a učitelkami.

Podívejme se na pět nejdůležitějších aspektů, které byste při výběru školky měli zvážit a na co se vyplatí na dni otevřených dveří poptat.

1. Vzdálenost

Ačkoliv je nejdůležitějším hlediskem, aby se dítě ve školce cítilo dobře, je třeba ohlížet se i na praktické záležitosti – tedy dostupnost školky, aby se cestování mezi školkou, prací a domovem nestalo zbytečně stresovou záležitostí.

Někdo preferuje školku poblíž domova. Výhodou je to, že dítě nemusí ráno ani odpoledne trávit čas na cestách a místo nudění v autě či autobuse, si již může hrát. Blízkost školky domovu je výhodná také pro rodiče více dětí. Pokud jste doma s jedním nemocným dítkem, není problém zaskočit s druhým do nedaleké školky.

Školku blízko práce zase volí rodiče, kteří nechtějí nechat dítě čekat dlouho do odpoledne ve školce, než se za ním rodič přepraví z práce. Raději tedy dítě vyzvednou hned po práci a cestu domů tráví společně povídáním.

Při výběru školky se vyplatí pomyslet i na to, do jaké základní školy bude dítě později chodit. Řada školek je velmi blízko příslušné základní školy či přímo její součástí. Děti se zde postupně seznámí s prostředím školy a také je větší pravděpodobnost, že děti z přilehlé školky nastoupí převážně do této školy, dítě tak nastoupí do školy již s některými kamarády ze školky.

2. Filozofie školky

Velmi důležitá je filozofie školky. Rodiče, kteří upřednostňují alternativní pedagogiku (waldorfskou či Montessori), nemají mnohdy na výběr a volí raději delší cestování, protože jim i jejich dítěti tento typ školky sedí a za delší cestování stojí.

Řada běžných školek se ale také snaží inovovat svůj přístup. Je proto dobré se na přístup  k výchově dětí informovat. Můžete mezi školkami nalézt mnoho zajímavých a vstřícných přístupů s programy Začít spolu, Zdravá školka a mnoho dalších.

Velice důležité jsou samozřejmě také přístupy a osobnosti učitelek, které s dětmi tráví mnoho času. Při dnech otevřených dveří si můžete povšimnout, jak vaše dítě na učitelky reaguje, jak učitelky mluví na dítě a jak jsou ochotné odpovídat na dotazy. Za mnohé také mluví, pokud je mateřská školka ochotna vyjít vstříc vašim konkrétním potřebám.

3. Zaměření školky a nabídka aktivit

Pro mnohé rodiče je důležité také další rozvíjení dětí pomocí zájmových činností. Seznam kroužků zpravidla naleznete na internetových stránkách školek.

Udělejte si přehled a podívejte se, jaké didaktické hračky jsou k dispozici, více zde.

Množství školek se také specializuje na rozvoj určitých činností, rodiče tak mohou vybrat školku, která svým zaměřením dítěti bude vyhovovat. Existují školky se zaměřením na výuku angličtiny, výuku plavání, na rozvoj pohybových schopností obecně, s výtvarným zaměřením (používají se nejen klasické výtvarné potřeby, ale i různé netradiční způsoby) a mnoho dalších.

4. Věkové složení tříd a počet dětí ve třídě

Velmi důležitý je také počet dětí ve třídě. V běžné školce bývá zpravidla 25-28 dětí ve třídě se dvěma učitelkami. Menší počet dětí samozřejmě zajišťuje větší klid i více času učitelek věnovat se individuálně každému dítěti.

Z hlediska věkového složení mohou být školky se třídami, kde jsou děti rozděleny dle věku nebo s třídami smíšenými, kde mohou společně být děti ve věku od 3 do 6 let. Každá varianta má své výhody. U smíšených tříd je výhodou, že na začátku školního roku nastupuje jen několik nových malých dětí.

Ostatní větší děti jsou již na školku zvyklé. Učitelky mají tedy více času se novým dětem věnovat a pomoci jim si na školku zvyknout. Také při oblékání a dalších činnostech mohou nejmladší děti ve smíšené třídě očekávat větší podporu a pomoc od učitelek i starších dětí.

Mladší děti se tedy cítí více opečovány, mohou se rozvíjet tím, že si berou příklad ze starších šikovnějších dětí. Starší děti se naopak učí ohleduplnosti k mladším a naučí se jim také pomáhat. Smíšené třídy mají ostatně imitovat dětskou skupinu, která například na hřišti před domem nebo na návsi vesnice také není složena z dětí stejného věku.

Pro větší děti ale někdy může být smíšená třída také nevýhodou v tom, že mají menší počet kamarádů stejného věku (zpravidla děti nebaví hrát si s mladšími, kteří ještě nejsou na jejich úrovni).

Nábytek a jiné pomůcky ve škole, zdroj: shutterstock.com
Nábytek a jiné pomůcky ve škole, zdroj: shutterstock.com

5. Vybavení školky

Při dni otevřených dveří také věnujte pozornost vybavení školky. První předpokladem je, že toto vybavení není příliš opotřebované a je čisté. Prohlédněte si nábytek ve školce, ale také didaktické hračky a jiné pomůcky, které napomohou rozvoji vašeho dítěte. Velkou oblibu ve školkách a školách také zaznamenaly interaktivní tabule. Důležité je také vybavení hudebními nástroji pro učitelku i děti. I celkové uspořádání třídy vypoví hodně o tom, zda se zde bude dítě cítit příjemně.