zdroj: shutterstock.com
Tipy a triky

Cizojazyčné mateřské školky zažívají boom

zdroj: shutterstock.com
zdroj: shutterstock.com

Umět cizí jazyk je v dnešní době nezbytností. Rodiče malých dětí si to uvědomují a většina z nich chce svým potomkům umožnit co největší rozvoj v oblasti učení jazyků. Výzkumy ukazují, že malé děti jsou k výuce jazyků velmi vnímavé. Stále více rodičů se proto rozhodne pro umístění dítěte do cizojazyčné mateřské školy.

Anglické školky

Angličtina je světovým jazykem číslo jedna. Proto ve většině větších měst můžete nalézt školky anglické. Jiné cizojazyčné školky se nachází především v našem hlavním městě a ty využívají spíše cizinci nebo děti z bilinguálních rodin.

Je prokázáno, že čím dříve se dítě začne cizí jazyk učit, tím lépe jej bude zvládat.

Do anglických mateřských škol však nechodí pouze děti cizinců. Převládají zde děti z českých rodin, jejichž rodiče chtějí dítě naučit angličtině již v předškolním věku.

Výuka jazyků u dětí

Je prokázáno, že děti jsou k učení cizích jazyků nejvnímavější do dvou let věku. Ovšem ani později není nic ztraceno. Děti mají neuvěřitelnou touhu a schopnost učit se novým věcem. Už od čtyř let jsou schopny pochopit, že někteří lidé mluví i jiným jazykem a jsou schopny se ho systematicky učit.

Maxíkova anglická školka, zdroj: anglicka-skolka.eu
Maxíkova anglická školka, zdroj: anglicka-skolka.eu

 

Nicméně státní školství v tomto ohledu mírně selhává. Rodiče cítí, že ve školách se děti jazyku dobře nenaučí. Proto vkládají naděje do brzkého učení již v mateřské škole. Ovšem státní mateřské školy nabízí výuku angličtiny pouze formou zájmového kroužku. Ten probíhá jen jednou týdně a zpravidla ho vede česká učitelka.

Pro seznámení s jazykem a naučení několika slovíček a písniček to stačí. Ale rodiče očekávají víc. To zatím mohou dostat pouze v soukromých cizojazyčných školkách. Zájem o tyto školky proto mnohonásobně převyšuje jejich kapacitu. Příkladem toho je jazyková školka v centru Prahy.

Jak to chodí v cizojazyčné školce?

V cizojazyčné školce se dítě setkává s cizím jazykem každodenně a tím ho lépe vstřebá a rychleji se ho učí. Existují školky, ve kterých se mluví výhradně cizím jazykem. Častěji se však setkáte se školkami česko-anglickými. Kdy je například jedna z učitelek rodilá mluvčí, která s dětmi hovoří pouze anglicky. Takto to chodí například v mateřské školce v Praze 13.

Maxíkova anglická školka, zdroj: anglicka-skolka.eu
Maxíkova anglická školka, zdroj: anglicka-skolka.eu

Druhá učitelka mluví s dětmi česky. Děti si tak zvyknou, že jedna učitelka mluví cizím jazykem a dokáží angličtinu odlišit od češtiny. Jazyky se jim proto nepletou. Děti tak prakticky zažívají podobnou situaci jako děti v bilinguální rodině.

Rodilá mluvčí s dětmi komunikuje v jednoduchých větách, aby pochopily, co se jim snaží říct. Vypráví si jednoduché pohádky s pomocí obrázků. Děti vstřebávají nová slovíčka hravou formou a ani si vlastně nevšimnou, že jsou zapojeny do procesu učení. Děti v předškolním věku dokáží perfektně napodobovat. Proto od rodilé mluvčí snadněji pochytí správný přízvuk i výslovnost hlásek, se kterými se v češtině nesetkaly.

Problém však může nastat ve chvíli, kdy dítě nastoupí do školy. V běžné základní škole nemá možnost dále rozvíjet své nabyté jazykové znalosti. Potom je vhodné uvažovat o základní škole, která nadále rozvíjí děti v angličtině nebo dítěti zařídit jiným způsobem pokračování ve výuce angličtiny.