zdroj: shutterstock.com
Tipy a triky

Začněte s angličtinou u dětí brzy

zdroj: shutterstock.com
zdroj: shutterstock.com

Světovým jazykem číslo jedna je angličtina. Výborná znalost tohoto jazyka vám otevře dveře na mnoho zajímavých pracovních pozic, ale také ji oceníte při cestování, studiu odborné literatury a v mnoha dalších oblastech. Všechny tyto možnosti bychom chtěli dopřát také našim dětem. Proto má stále větší počet rodičů zájem o výuku angličtiny svých potomků od útlého věku.

Školní osnovy výuky cizích jazyků

Rovněž naše školství zareagovalo na zvýšenou potřebu výuky cizích jazyků. Proto došlo ke změně osnov výuky cizích jazyků. Angličtina je nyní povinná pro všechny žáky již od třetí třídy základní školy (dříve od třídy páté). Výuka probíhá v rozsahu 3 hodiny týdně ve třetí třídě, od dalšího ročníku se děti věnují angličtině 4 vyučovací hodiny týdně.

Hledáte inspiraci na dárky pro děti? Podívejte se na www.darek.cz

Angličtina je světovým jazykem číslo jedna a domluvíte se jím takřka všude. Nicméně při cestování a především při obchodních jednáních oceníte znalost i dalšího jazyka. Mnoho národů je hrdá na svůj jazyk a znalostí jejich řeči si můžete obchodního partnera naklonit více, než kdybyste s ním jednali v angličtině.

Rovněž tím, že s ním jednáte v jeho rodné řeči, můžete eliminovat nedorozumění. Ta vznikají při komunikaci dvou lidí jazykem, který není ani jednomu jazykem rodným. S ohledem na výhodu znalosti více jazyků je nově zaveden do základních škol povinně také druhý jazyk, který by se měl začít vyučovat v sedmé až osmé třídě.

Otázkou zůstává, zda by žákům základních škol více neprospělo hlubší procvičení angličtiny, své znalosti by potom mohli rozšířit o druhý jazyk až na škole střední.

Kdy s angličtinou začít?

Odborníci se shodují, že malé děti mají výtečnou schopnost učit se cizím jazykům. Největší vnímavost jazyků se projevuje do dvou let věku. Proto existuje i mnoho kurzů pro děti do dvou let.

Některé jazykové školy mají v nabídce i kurzy pro nejmenší, více zde.

O jejich prospěšnosti se však vedou spory, dítě je sice v tomto věku velmi vnímavé a učenlivé, ale cizí jazyk se dobře naučí jen v bilinguální rodině, kdy  je vystaven dvěma jazykům ve stejné míře.

Pokud tedy nežijete s cizincem, je vhodnější dítě začít cizímu jazyku učit až v předškolním věku. Zhruba od čtyř let dítě dokáže pochopit, že existují i jiné jazyky a řadu dětí tato tématika velmi zajímá.

Mateřské školy

Mateřské školy proto přicházejí s výukou angličtiny. Rozsah a kvalita výuky závisí na konkrétní mateřské škole. Ve státních mateřských školách spočívá nabídka výuky angličtiny především v nabídce odpoledních placených kroužků. Děti se učí jazyk formou hry, v jejich věku nemá smysl učit je izolovaná slovíčka, děti se učí fráze, básničky a písničky.

Některé mateřské školy zařazují angličtinu do běžného denního programu, kdy si chvíli povídají jednoduché pohádky či komentují obrázky anglicky.

Soukromé anglické školky zaměstnávají rodilé mluvčí, kteří s dětmi hovoří zhruba polovinu dne výhradně anglicky. Děti díky gestům i souvislostem pochopí významy slov a vět a každodenní komunikací si znalost jazyka upevňují.

Návaznost výuky

Pokud zvažujete začít u vašeho dítěte s výukou angličtiny dříve než ve třetí třídě základní školy, promyslete, v jakém rozsahu se bude dítě učit a zda bude mít výuka jazyka návaznost v budoucnosti. Pokud se bude dítě věnovat angličtině v mateřské škole, ale potom nastoupí na běžnou základní školu, kde se angličtina vyučuje až od třetí třídy, dítě nebude své znalosti dále rozvíjet a většinu naučeného zapomene.

Některé státní školy nabízí výuku angličtiny již od první třídy v rozsahu 1-2 hodin týdně nebo alespoň mají angličtinu pro děti v nabídce kroužků. Ovšem opět uvažte, že dítě bude v kroužku opět začínat společně s dětmi, které se ještě s angličtinou nesetkaly. Rovněž zvažte prospěšnost kroužku angličtiny v souvislosti s tím, že ve třetí třídě bude dítě se spolužáky opět začínat od nuly.

Některým dětem předchozí znalost pomůže se do výuky jazyka lépe vpravit, bystřejší děti však může neustálé začínání od píky a opakování známého nudit. Pokud však chcete dítě rozvíjet od útlého věku a rozhodli jste se dát dítě do anglické mateřské školy, zvažte možnost návaznosti vzdělání v základní škole s rozšířenou výukou angličtiny, kde se dítě může plynule rozvíjet dál.