metoda výuky angličtiny
Tipy a triky

Výuka angličtiny ve školce – proč si vybrat Wattsenglish a ne jinou metodu?

Metodologie Wattsenglish je velmi populární metoda výuky angličtiny, která se zaměřuje již na předškolní děti a pokračuje pak na prvním stupni základní školy. V zásadě se jedná o výuku hravou, nenásilnou formou, která dětem umožňuje osvojit si cizí jazyk stejně, jako ten mateřský – tedy nápodobou a praktickým procvičováním, které vede k upevňování slovní zásoby, slovních spojení i celých vět.

Na rozdíl od „tradičních“ kroužků angličtiny v mateřských školách, které se rozšířily již v devadesátých letech, si společnost Wattsenglish zakládá na práci s rodilými mluvčími nebo lektory, kteří mají natolik dobré jazykové schopnosti, že je dokáží suplovat. Lektor do hodiny přichází s pozdravem Hello, písní na rtech a loutkou Maggie, která česky nerozumí ani slovo. Děti tedy od prvního okamžiku vědí, že s češtinou zde neuspějí. A jelikož je malým dětem vrozena přirozená povídavost a neustále potřebují svému lektorovi něco sdělovat, mají silnou touhu a snahu porozumět mu a mluvit s ním tak, aby rozuměl i on. A toho, o co by dospělý student velmi dlouho usiloval, zpravidla také velmi záhy dosahují.  Rozumějí. Může za to dětská bezprostřednost, jejich absence strachu z neúspěchu, bezstarostnost a také fakt, že se v předškolním věku teprve utvářejí řečová centra v mozku a naučit se cizí řeč pro děti při správném vedení může být stejně přirozené, jako naučit se tu mateřskou.

Klíčem k úspěchu je ale také hojné používání pomůcek, a hlavně řeči těla. Motem Wattsenglish je, že existuje nic, co by se nedalo vyjádřit pomocí řeči těla, mimiky a gestikulace, případně za pomoci obrázků a pomůcek. Tedy alespoň ne v kontextu slovníku předškolního dítěte. Není nutné dítěti vysvětlovat, že dům se řekne house. Stačí mu ukázat obrázek domu a několikrát zopakovat to magické slovo „house, house, house“. Případně „it’s a house“. Dítě už si samo spojí obrázek se slovem a tato asociace se mu navždy uloží do paměti.

Výhodou metodologie angličtiny Wattsenglish jsou také do detailu propracované učebnice, doprovázené CD a DVD nosiči s interaktivními písničkami a videi, která děti dostanou domů. Procvičovat tak mohou nejenom na kroužku, ale kdykoli doma s maminkou či s tatínkem. Videa jsou tak dobře dělaná, že je stačí dítěti pustit a není třeba žádného vnějšího vedení. I tak se z nich děti hodně naučí. A k tomu všemu Wattsenglish vede úspěšný YouTube kanál, kde zájemci najdou celou řadu dalších krásných videí.

Metodologie Wattsenglish se v tuto chvíli vyučuje v mnoha městech po celé České republice. Kroužky vedou regionální zástupci v podobě poboček nebo partnerských jazykových škol, jejichž kompletní seznam najdete na webových stránkách Wattsenglish. V Praze to je například jazyková škola FAN.